0987.474.164

  • In phiếu các loại 
  • 10 cuốn, 20 cuốn, 50 cuốn, 100 cuốn.trở lên
  • Kích thước thành phẩm: A4, A5, A6 hoặc tùy chọn.
  • Số màu in: từ 1 – 4 màu CMYK
  • Giấy: For hoặc giấy Carbonless từ 2-6 liên
  • Bế răng cưa, đóng ghim hoặc dán gáy, đóng số nhảy
  • Số lượng in càng nhiều gíá càng rẻ
  • Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được báo giá tốt nhất